Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Aby prawidłowo wytypować części prosimy o podanie możliwe jak najwięcej danych maszyny:
Typ, model, nr. seryjny/fabryczny, rok produkcji, itp…





















Rodzaj zafrezowania otworów E2 pod szpilki



Sposób mocowania felg do piasty (offset)